Tyky, tyky, tykyttää

IMG_0107.JPG

Työyhteisöjen kustannustehokkuuden lisäämisen tavoitteet ovat näkyneet myös lisääntyneinä sairauspoissaoloina ja työssä jaksamisen heikentymisenä. Jokainen ihminen on yksilö ja jaksaminen on myös yksillöllistä.Työnantajalla on vastuu henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja jaksamisesta, kuten myös jokaisella työntekijällä itsellään. Monelaisilla keinoilla yritykset hakevat ratkaisuja jaksamisongelmiin. Tyky-toiminta voisi olla ratkaisu auttamaan työntekijää ja työnantajaa, ja jonka toivoisi jokaisen yrityksen ottavan mukaan osaksi muutosten hallintaa ja vastuullista henkilöstöpolitiikkaa.

Tyky-toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla työnantaja ja -tekijät sekä työpaikan yhteistyöorganisaatiot yhdessä edistävät ja tukevat jokaisen työelämässä olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oikein toteutettu Tyky-toiminta parantaa henkilöstön työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä sekä työpaikan toimivuutta, työilmapiiriä ja -motivaatiota. Yrityksen kannattavuus ja toimintakyky paranee myös.

Tyky-toiminta EI ole projekti vaan se on kokonaisvaltaista koko työyhteisön yhteistä toimintaa ja sisältyy yrityksen strategiseen toimintaan. Mittareita lienee useita mutta paras mittari onnistumisesta löytynee vähentyneissä sairauslomissa ja henkilöstön kasvoilla.

”Tyky” on hyväksi havaittu ja tehokas tapa auttaa henkilöstöä selviytymään ja jaksamaan muutoshaasteiden läpi. Tyky-toiminnan kehittäminen myös tulevaisuudessa on tärkeää. Mielestäni painopisteen tulee siirtyä enenevissä määrin fyysisen työkyvyn ylläpitämisestä myös  tehokkaamman henkisen ja sosiaalisen työkyvyn, työyhteisöjen toimivuuden ja ikääntyneiden työkyvyn ja osaamisen päivittämiseen.

Tyky-toiminnan erityisiä hyötyjä työpaikalla ovat paremmin voivat työntekijät. Terveemmillä ja tyytyväisemillä työntekijöillä on vähemmän sairaspoissaoloja, ovat motivoituneempia ja vähemmän halukkaita vaihtamaan työnantajaa.

Tyky-toiminta on myös oiva tapa lisätä perheiden hyvinvointia. Kun työssä jaksaa, jaksaa myös kotona. Perhe-elämän laatu paranee, vanhempi jaksaa olla läsnä lapsillensa. Perheen hyvinvointi heijastuu myös työelämän suorituksiin. Tasapainoinen elämä perheen, työn, harrastusten välillä on parasta kun voi vielä fyysisesti ja henkisesti hyvin.

Marko ”Romppu” Romppanen
Julkaistu AP 2.11.2010

Jätä kommentti

css.php