0:sta sataseen alle 15 vuodessa

Michelle Meiklejohn / FreeDigitalPhotos.net

Lasten ja nuorten kunnosta ja terveydestä ei voi koskaan kantaa huolta liikaa. Liian vähäisen liikunnan ja vääränlaisten ravitsemustottumusten vuoksi yhä nuoremmat kärsivät ylipainosta, huonosta kunnosta sekä erilaisista elintasosairauksista.

Suomalaiset lihovat noin kilon vuodessa. Yhtenä huolena on sokeritauti, erityisesti ne siitä aiheutuvat lukuisat komplikaatiot, kuten sepelvaltimotauti, sydäninfarktit ja aivohalvaukset. Liikunta on yksi mainioimpia keinoja välttää ylipaino ja sen tuomien sairauksien vaarat. Merkittävä osa tulevaisuuden aikuisväestöstä on riskissä sairastua.

Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksessa todetaan, että liian vähäisen liikunnan kustannukset terveydenhuollolle voivat olla 200 – 250 miljoonaa euroa vuodessa.

Koululiikunnan määrä Suomessa on kaksi tuntia viikossa, eli alle eurooppalaisen keskiarvon. Lapset ja nuoret viettävät vapaa-aikansakin entistä tiiviimmin television ääressä ja internetissä, jää liikunnansaanti monen kohdalla liian vähäiseksi.

Armeijan aloittavien nuorten aikuisten fyysinen suorituskyky on heikentynyt viime vuosina huomattavasti, lisäksi mielenterveysongelmat ja lihavuus ovat lisääntyneet. Viimeisten viidentoista vuoden aikana alokkaiden keskipaino on noussut yli kuudella kilolla. Liikuntaa harrastaa ennen palvelukseen tuloa runsas 67 prosenttia, ja yli 15 prosenttia ei ole harrastanut liikuntaa juuri lainkaan. Varusmiespalveluksen keskeyttäneiden määrä on nousussa, kun alokkaiden kunto ei kestä raskaita harjoituksia.

Liikunnan vähyys ja sen seuraamukset ovat merkittävä kansanterveydellinen ja – taloudellinen ongelma. Huonokuntoisista nuorista tulee huonokuntoisia aikuisia, jotka sairastavat paljon ja jaksavat heikosti työelämässä.

Asiaan pitää puuttua. Tarvitsemme tulevaisuudessa ohjattua liikuntaa kymmenille tuhansille uusille ja erilaisille liikkujille. Näissä liikuttamistalkoissa on merkittävä rooli vanhemmilla, kuntapäättäjillä ja koko liikuntaväen kentällä. Jokaisella lapsella pitäisi olla vähintään yksi liikuntaharrastus ja tämä ei saa olla rahasta kiinni.

Julkaistu: AP, ”Urheilun välilyönti”, 19.11.2010
Marko ”Romppu” Romppanen

Valokuva: Michelle Meiklejohn / FreeDigitalPhotos.net

Jätä kommentti

css.php