Perheystävällinen työpaikka – jatkoa ”Tyky-tyky-tykyttää” -kirjoitukselle

baby_Piper_072.jpg

Ammattilaisista on käynnissä verinen monilla toimialoilla. Yrityksen hakevat keinoja saadakseen haalittua haluamansa ammattilaiset itselleen.

Taloudelliset houkuttimet monilla etusijalla ja ajatellaan materiaa pääasiallisena houkuttimena. On myös herätty työntekijän perheen huomioimiseen. Joustojen on havaittu kiinnostavan työntekijöitä lisääntyvissä määrin verrattuna esim. suoraan rahapalkan suuruuteen.

Perheystävällisessä työkultuurissa työajan joustot ja erilainen työkulttuuriin liittävä edistyksellisyys ovat keskeisessä roolissa. Yrityksissä tuetaan käytäntöjä jotka ovat omiaan tukemaan vanhempien tasaveroista osallistumismahdollisuutta työ- ja perhe-elämään. Kysymys on pienistä periaatteellisista käytäntöjen muutoksista. Perhe- ja työvoimapoliittisilla linjauksilla valtiovalta voi myös auttaa tämän suuntaisen ajatusmallin lisäämistä.

Eri ammateissa, työtehtävissä ja eri toimialoilla mahdollisuudet ja keinot toteuttaa perheystävällisiä käytäntöjä ovat toki erilaiset.Työnantajan kannalta tärkeää on työnantajan kiertoteitä saama hyöty ja keinot joilla kilpaillaan halutusta työvoimasta. Toisaalta perheystävällinen toiminta korostaa keskusteluja työpaikalla työn ja perhe-elämän välisistä ristiriidoista ja keinoista yhdistää toisiinsa työ ja perhe-elämä yhteen soljuvaksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi.

Käytännössä perheystävällisyys tarkoittaa työpaikoilla yksinkertaisia asioita. Yleisimmin käytettyjä ovat etätyön, osa-aikatyön ja työaikojen jouston mahdollisuudet. Perhevapaata ja erilaisia lastenhoitopalveluita käytetään monilla työpaikoilla. Osalla keinoista parannetaan perheiden vanhemmuuden tasa-arvoa ja tasataan erilaisia hoitotaakkoja lasten ja esim. perheen vanhusten hoitamisessa. Erilaississa elämäntilanteissa olevien ja eri-ikäisten työssäjaksamisen parantamiseen nämä keinot ovat myös omiaan.

Yritysjohdolta perheystävällisen työpaikan luominen edellyttää ymmärrystä ed. mainittuihin asioihin liittyvistä käytännöistä. Avointa keskustelua henkilöstön kanssa ja yhdessä sovittujen käytäntöjen ottamista osaksi yritys- ja toimintakulttuuria.

Panostus henkilöstön perhe-elämään näkyy parhaiten firman haluttavuudessa, maineessa ja henkilöstön sitoutuneisuutena, vähentyneinä sairauspoissaoloina sekä hyvänä työmotivaationa.

Marko ”Romppu” Romppanen

www.romppu.fi

Tyky-Tyky-Tykyttää – linkki
Valokuva: Dynamite Imagery

Julkaistu Aamupostissa 12/2010

Jätä kommentti

css.php