Kansalaisopistojen merkityksestä sinulle, minulle, eli meille

Aika ajoin nostetaan keskusteluissa esille kansalaisopistojen rahoitusta ja mielitään säästöjen hakemista niistä. Kansalaisopiston lakkauttamisilla voidaan saada aikaiseksi pieniä taloudellisia hyötyjä verrattuna siihen mitä näiden puuttuessa menetetään.

 

Jos mietimme kansalaisopistojen merkitystä niin näiden merkitys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Jos mietimme nykytilannetta jossa suomalainen väki tulee keski-iältään vanhenemaan merkittävästi, työ määrä on ilmeisen selvästi vähenemässä ja eläminen on muuttumassa päivä päivältä entistä teknisemmäksi.

 

Yhteiskunta on lohkoutumassa, kansainvälistymässä ja aikuiskoulutus yleensä on kaupallistumassa. Mikäli ei oteta aikuislukion akateemista koulutusta huomioon niin äkkiseltään en muita paikkoja en keksi jossa esim. eläkeläinen, pienipalkkainen tai työtön voisi kohtuullisella kustannuksella kehittää itseään.

 

Eli yksikertaistetusti sanottuna maailma monimutkaistuu, ja osalla meistä ei ole taloudellisia tai muita resursseja hakea osaamista kaupallista koulutuksista, ja näin pysyä kehityksessä mukana. Kansalaisopisto on paikka joka tasa-arvoistaa ihmisiä ja luo mahdollisuuden kehittää itseään ajan vaatimusten mukana. Erityisen tärkeänä näen tämän vanhuksille. Tätä tasa-avoistavaa vaikutusta tuli kansalaisopistojen yhteydessä korostaa.

 

Kun ajattelemme kansansivistystä ja  teknistyvää maailmaa jossa elämme, jokaisen tulisi pystyä kantamaan itsestään entistä enemmän. Kansalaisopistojen toiminnassa korostetaan itsensä kehittämistä, arkipäivän osaamista ja elinikäisen oppimisen mahdollisuutta sekä tärkeyttä.

 

Demokratialle on tärkeää että pystymme tiukoissakin taloudellisissa tilanteissa tukemaan kuntalaisten/kansalaisten, ihmisten,  tasa-arvoisuutta, moniarvoisuutta ja antaa heille mahdollisuus olla mukana aktiivisesti arjessa iästä tai taloudellisesta asemasta riippumatta. Kansalaisopistot luovat luontaisia paikkoja joissa vanhat ja nuoret voivat tehdä yhdessä samoja asioita ja tuntea yhteisöllisyyttä ja hyväksyntää.

 

Kansalaisopistot tarjoavat monipuolista ja harrastuksenomaista tapaa oppia ja pysyä aktiivisena, kiinni arjessa ja luovat samalla ihmisille keinoja rikastaa omaa elämää ja osaamista.

 

Mikäli kansalaisopistotoimintaa aletaan ajamaan alas tai vähentämään tulee miettiä mitä voimme tarjota näille ihmisille tilalle?!  Kuka maksaa, ja erityisesti mitä maksaa tästä aiheutuvat seuraamukset.

 

Kansalaisopistot siis ovat kaikenikäisten ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia tukevia, ne tukevat koteja, ne tukevat omalta osaltaan terveystointa leivttämällä hyviä käytäntöjä ja tereysvalistusta, ja virikkeellisenä toimintana ovat osaltaan korvaamassa myös mielenterveydellistä työtä. Sivistyksellisestä tai kulttuurillisesta merkityksen puolesta puhumattakaan.

Asiasta voisi kirjoittaa sata sivuisen esseen, mutta eiköhän tästä typistetystä kannanotosta asia käyne ilmi.

 

Mainiota syksyä tasapuolisesti kaikille, puoluekantaan katsomatta.

-romppu-

 

Kirjoituksen asiatukena käytetty:

http://www.ktolhanke.net/terveys/files/File/KTOL_te_arviointiraportti%20…

http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/521/YTR_1_08.pdf

Lisäksi lukematon määrä muuta suorasti tai epäsuorasti aiheeseen liittyvää lähdemateriaalia Internetistä.

Jätä kommentti

css.php